واکنش آنکارا به اظهارات سیاستمداران آلمان و اتریش در مورد ترکیهبه گزارش روز سه شنبه ایرنا، وزارات امور خارجه ترکیه در این بیانیه اظهارات برخی سیاستمداران اروپایی در کمپین های انتخاباتی را عوامفریبانه و دارای رویکردی خطرناک برای کل جهان عنوان کرد.
در این بیانیه آمده است: سیاستمداران آلمانی و اتریشی که در زمان بحران پناهجویان برای کمک به حل آن به ترکیه التماس می کردند، توصیه می کنیم که رها کردن سیاست های عوام فریبانه علیه ترکیه برای آینده روابط دو جانبه و مسئولیت آنها در قبال شهروندان ترک تبار این کشورها دارای اهمیت است.
این بیانیه مدعی شده است: کمپین های انتخاباتی آلمان و اتریش بر پایه ضدیت با ترکیه و فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا جریان دارد و اظهارات سیاستمداران این دو کشور در تبلیغات انتخاباتی خود به ویژه برای اتحادیه اروپا جای نگرانی دارد.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه عنوان شده است: نامزدهای انتخاباتی این کشورها که قرار است آینده شهروندان کشورهای خود را تامین کنند، به جای ارائه برنامه و راه حل سیاسی برای اتحادیه اروپا، با سخنان عوام پسند سیاست ضدیت با ترکیه را در پیش گرفته اند که این مساله خطری برای اروپا و کل جهان است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است: رویکردهای عوام فریبانه در اتحادیه اروپا نشان دهنده انحراف از ارزشهای این اتحادیه است که منجر به دشمنی با خارجی ها، نژادپرستی و اسلام هراسی در این قاره می شود.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید