کتاب شعر ناردانه در حوزه هنری قزوین رونمایی شدبه گزارش روز سه شنبه ایرنا، مجید بالدران از شعرای و پژوهشگران ادبی قزوین در نقد و بررسی این کتاب همزمان با رونمایی آن گفت: تقلیل عاشقانه ها به غزل و تقلیل غزل‌های نسل های مختلف در این کتاب بسیارعجیب و چیزه تازه ای است.
وی، نبود مقدمه گردآورنده را در این اثر یکی از نقص های این کتاب عنوان کرد و گفت: در مطالعه این کتاب که با عنوان عاشقانه های شعرای قزوین نام گذاری شده انتظار می رود با یک مقدمه منظور از عاشقانه ها برای خواننده بیان شود.
بالدران، روحیه پیگیر و جسارت یاسر قنبرلو را درگردآوری عاشقانه هایی از شعرای قزوین قابل تقدیر دانست و ادامه داد: در این کتاب که از نگاه یک شاعر نسل چهارمی تهیه شده است، شاهد وجود فراوانی آثار شعرای نسل سوم و چهارم هستیم و این نشان می دهد از دیدگاه وی جریان جدی تر غزل متعلق به نسل زیر 40سال است و بهتر بود این موارد در یک مقدمه توضیح داده می شد.
وی با اشاره به یک دسته بندی از شعرا از لحاظ ساختار در غزل گفت:گروه اول ساختارگرایانی چون رهی معیری و امیری فیروزکوهی هستند، درگروه دوم ساختارگریزانی همچون ابتهاج و فروغ قرار دارند که به دنبال دمیدن روح جدید در کالبد همیشگی غزل هستند و در گروه سوم که اثری از نمونه های آنها در ناردانه نیست ساختارستیزانی چون محمدعلی بهمنی قرار دارند که بدون هیچ ترسی از ترکیب غزل با چیزی دیگر به تعبیری غزلواره می سازند و بالاخره دسته چهارم آفرینش گران ساختار نواند که با تغییر هسته مرکزی و دیرینه غزل با بیان غیرمتعارف به دنبال آشنایی زدایی می روند که سیمین بهبهانی و حسین منزوی از این دسته اند.
وی گفت: غزل به عبارتی ایرانی ترین قالب شعری و ایستادگی ما در برابر قصیده عرب است و ما ایرانیان با غزل گریه کردیم، با غزل در مقابل مغول ایستادگی کردیم، فریاد مشروطه خواهی سردادیم، به سپیده دم انقلاب رسیدیم و بیداد جنگ دهه شصت را سر دادیم و در یک جمله غزل آیینه زندگی ما ایرانیان است و انتخاب این قالب برای کتاب ناردانه از سوی یاسر قنبرلو بسیار ستودنی است.
کتاب شعر ناردانه از انتشارات سوره مهر حوزه هنری قزوین است و شامل 50 اثر از 30 تن از شعرای قزوین می باشد.
در پایان این مراسم برخی از شعرای قزوین غزل های خود را برای حاضران سرودند.
7388**3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید