برگزاری نخستین رویداد مرکز معماری معاصر دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش «باشگاه دانشجویان» ایسنا، مرکز معماری معاصر ملی با پیشنهاد دکتر حمید ضیائیان، مدرس مدعو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی معماری این دانشکده در خرداد ماه امسال به‌عنوان یکی از کارگروه‌های انجمن علمی معماری دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد.


هدف از تشکیل این مرکز پیوند میان حوزه نظری و عملی معماری با برگزاری کارگاه‌هایی در پروژه‌های در حال ساخت است که به این مرکز معرفی می‌شوند.


یکی دیگر از اهداف بسیار مهم مرکز ایجاد ارتباط و همکاری میان انجمن‌های علمی دانشکده‌های معماری و شهرسازی دانشگاه‌های دولتی معتبر سراسر ایران است.


در این راستا نخستین رویداد این مرکز در مسجد امام علی (ع) پرندک برگزار می‌شود.


پیش‌بینی می‌شود با برگزاری کارگاه‌های متنوع در کل سال بر کیفیت فعالیت‌های انجمن علمی معماری شهید بهشتی افزوده و به تربیت نیروهای انسانی ماهر در کارهای اجرایی و فنی پرداخته شود.


از دیگر چشم‌اندازهای تشکیل این مرکز برای انجمن علمی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، برگزاری برنامه در سطح ملی و بین‌المللی در طول سال است.


لازم به ذکر است که این مرکز دارای ساختار سازمانی مخصوص به خود و نیز درگاه اینترنتی مستقل به نشانی www.ncac-ir.org است.


انتهای پیام

پاسخی بگذارید