تیم جوان ما با حضور بازیکنان با تجربه برای اثابت خود به زمان زیادی نیاز دارد/ آینده درخشانی در انتظار پرسپولیس است

پاسخی بگذارید