شهرخبر – آذری جهرمی اول جواب مردم را درباره کیفیت اینترنت بدهد بعد کری بخواند

پاسخی بگذارید