شهرخبر – ابهام در رسیدن کاپیتان تیم ملی به دیدار با سوریه ؛ پرواز به تاخیر افتاد

پاسخی بگذارید