شهرخبر – خداحافظی مرد برنزی جهان از دنیای قهرمانی در آستانه مسابقات گزینشی قزاقستان

پاسخی بگذارید