شهرخبر – شکوری: چرا پرسپولیس با 40 میلیون هوادار ردیف بودجه ندارد؟

پاسخی بگذارید