محرومیت و کسر امتیاز بیخ گوش استقلال؛ فتح الله زاده: فقط یک هفته وقت داریم !

پاسخی بگذارید