پیروانی: لیگ امسال را به پایان نبریم سال آینده هم لیگ نخواهیم داشت

پاسخی بگذارید