از کاربردهای لینک کوتاه وای جی تو

از کاربردهای اصلی و مهم کوتاه کننده های لینک می توان به ساده تر کردن لینک جهت اشتراگذاری به روشهای مختلف و همچنین کوتاه کردن لینک یا آدرس های بلند برای اشتراگذاری در سایتهایی مثل تویتر که امکان استفاده از لینک هایی با بیشتر از ۱۴۰ کاراکتر در آنها وجود ندارد می تواند بسیار کاربردی باشد. به […]

ادامه مطلب